Lembaga NU

Pengurus Lembaga NU Masa Khidmat 2019 – 2024

  • Lembaga Dakwah (LDNU)
  • Lembaga Batshul Masail (LBM)
  • Lembaga Zakat Infak Shodaqoh ( LAZISNU)
  • Lembaga Pendidikan Maarif ( LP Maarif)
  • Lembaga Ta’mir Masjid (LTM)
  • Lembaga Perekonomian (LPNU)
  • Robithoh Ma’ahid Al-Islamiyah (RMI)
  • Lembaga Kesehatan ( LKNU)
  • Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBHNU)
  • Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM)
  • Lembaga Seni Budaya Muslimin (LESBUMI)
  • Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKKNU)
  • Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU)
  • Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT NU)
  • Lembaga Ta’lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LT NU)
  • Lajnah Falakiyah Nahdlatul ‘Ulama (LF NU)
  • Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP NU)
  • Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK NU)
  • Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP NU)

Mohon maaf ada beberapa perubahan komposisi kepengurusan yg belum terupdate.

Back to top button
Close